หน้าหลัก ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

ผลงานส่วนหนึ่ง ที่ร้านโยโยคอมพิวเตอร์ ได้ออกให้บริการ ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ ครับ
แก้ไข
ระบบปฏิบัติการ
( OS )
แก้ไข
ระบบ Network
ติดตั้ง
โปรเจคเตอร์ และ
จอมอเตอร์ 200 นิ้ว
ติดตั้ง
ระบบสแกนลายนิ้วมือ
ติดตั้ง
ระบบสแกนใบหน้า