หน้าหลัก ข่าวไอที เมื่อเฟสล่ม เข้าไม่ได้ คนไทยจะไปสิงที่??
เมื่อเฟสล่ม เข้าไม่ได้ คนไทยจะไปบ่นที่.

เมื่อเฟสล่ม เข้าไม่ได้ คนไทยจะไปสิงที่??

โดย โยโยคอมพิวเตอร์

ทวิตเตอร์ ( X )

แถมยังต้องเศร้าเมื่อ…

เนื้อหาที่น่าสนใจ